Trainingen

Tijdstippen

Voor de kinderen (van 8 jaar tot en met 12 jaar)

 • Elke dinsdag van 18:00 tot 19:00.
 • Elke donderdag van 19:00 tot 20:00. Dit is een dynamische training (Jeugd en Volwassenen samen, aparte trainers).
 • Elke zaterdag: No-Gi van 09:00 tot 10:00.

Voor de volwassenen(vanaf 12 jaar)

 • Elke dinsdag: Ju-Jitsu van 19:00 tot 21:00.
 • Elke donderdag: Ju-Jitsu van 19:00 tot 21:00. Dit is een gezamelijke dynamische training (Jeugd en Volwassenen samen / Enkel het eerste uur)
 • Elke zaterdag: No-Gi van 10:00 tot 12:00.

Locatie

 • Gemeentelijke Sporthal Keerbergen
 • Putsebaan 103
 • 3140 Keerbergen
 • Tel.: +32 15 51 80 71

Trainers

Er wordt lesgegeven door Sport vlaanderen erkende / gediplomeerde trainers

Trainingskledij

 • De GI (broek en vest) is wit. Enkel trainers kunnen een andere kleur GI dragen
 • De GI mag enkel van logo’s en reclame voorzien worden die door het Bestuur werden goedgekeurd
 • Aan representaties binnen de VJJF en BJJF of internationale wedstrijden gelinkt aan JJIF wordt steeds deelgenomen onder Ju-Jitsu Keerbergen en in outfit van Ju-Jitsu Keerbergen (wedstrijdgi en trainingsoutfit)
 • De wedstrijdgi bevat geen symbolen van andere clubs of verwijzing naar andere club, enkel Ju-Jitsu Keerbergen en hun sponsors zullen hier naar voor komen.

Lidmaatschap

Een seizoen loopt van september tot augustus. Zomertrainingen tijdens juli en augustus worden jaar per jaar beslist en zijn geen garantie dat deze altijd doorgaan.

 • Voor de jeugd (van 8 jaar tot en met 12 jaar): € 180
 • Voor de volwassenen(vanaf 12 jaar): € 230

Deze lidgelden omvatten het lesgeld + aansluiting bij federatie / verzekering. U kan het aansluitingsformulier hier terugvinden.

Mutualiteiten

Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit kan u daar steeds een stuk van het lidgeld terug vorderen.

Tussentijdse lidmaatschapsbijdrage

Tijdens een lopende sportseizoen kan er ook nog aangesloten en dan wordt het lidgeld pro-rata berekend op de nog lopende termijn (De zomermaanden worden hier niet bijgerekend). De kosten van de aansluiting bij de federatie en de verzekering kunnen niet pro-rata berekend worden en dienen steeds volledig betaald te worden.

Kortingsregeling

Vanaf een tweede lid van hetzelfde gezin met dezelfde domiciliëring (adres van inschrijving) krijgt men een korting van € 15 op het jaarlijkse lidgeld van de vereniging.

Betalingsregeling op verzoek

Op aanvraag van het lid of bij minderjarigen hun ouder(s) / wettelijke voogd kan er discreet een betalingsregeling overeengekomen worden met het bestuur van de club. Deze afspraken dienen schriftelijk genoteerd te worden en zijn pas definitief na ondertekening door de aanvrager en een bestuurslid van de club. De betalingsregeling is geen recht en wordt per aanvraag door het bestuur geëvalueerd en al dan niet toegekend. Een goedgekeurde betalingsregeling is slechts geldig voor 1 sportseizoen.

Terugbetalingen

Betaalde lidgelden zijn nooit terugvorderbaar.

Sportmedische geschiktheidsonderzoek

Momenteel is dit enkel verplicht voor leden die aan competitie deelnemen.

Gedragscode

Onze gedragscode kan u hier terugvinden.