Vrouwelijke API

Geacht(e) atleet, lid, (plus-)ouder, sporter…

Zoals jullie weten heeft onze club een Club-API. Dit is een Aanspreekpersoon Integriteit binnen onze sportclub (Club-API). De functie hiervan is om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over ongepast gedrag of met andere algemene vragen / opmerkingen.

Voorlopig wordt deze functie ingevuld door Kim Lauwers. Omdat we beseffen dat het soms gemakkelijker is om uw vraag aan een vrouw te stellen of iemand die niet in het bestuur zit gaat Tais Verbond vanaf heden mee deze functie opnemen.

Kim heeft reeds een opleiding gevolgd voor deze functie en Tais gaat deze opleiding deze maand volgen.

Je kan de API’s via volgende mail adressen bereiken of ze even aanspreken op de training:

Dit is weeral een stap richting professionalisering van onze club.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Kim Lauwers.